Training aanbod

Lead Generatie

Training fiche

De opkomst van nieuwe media/technologie heeft het gedrag van potentiële kopers onherroepelijk en sterk veranderd.

Daarom is Lead generatie vandaag één van de belangrijkste prioriteiten en grootste uitdagingen voor een bedrijf.

Deze cursus geeft marketing en verkoop beter inzicht in lead generatie:

  • Planning: Profilering, detectie, positionering, objectieven, budgettering en resources
  • Uitvoering: Content Marketing, Marketing Automation en Inbound Marketing
  • Continu beheer en opvolging: Lead scoring/nurturing, permanente opvolging en verbetering

Intelligent Sales Management

Training fiche

Het gedrag van de koper is sterk veranderd over de jaren. Vandaag bepaalt hij in veel grotere mate wat en wanneer iets gebeurt in de (ver)koop cyclus.

Dit vraagt om een nieuwe aanpak vanuit sales management. De oude methodes werken niet meer en werken dikwijls contra-productief.

Deze cursus leert je:

  • Hoe de koop cyclus duidelijk in kaart te brengen, op een gestructureerde manier, met éénvormige communicatie doorheen de ganse organisatie (marketing en verkoop)
  • Welke acties op welk moment in die cyclus de beste resultaten geven
  • Hoe je je moet positioneren om niet in een prijzen oorlog betrokken te worden en toch je kans op winnen gevoelig te verhogen